Category Archives: Χρηματοδότηση – Προγράμματα

Europass: 5 έγγραφα που ανοίγουν πόρτες στην Ευρώπη

europassΑναμφίβολα στη χώρα μας η λέξη Europass είναι συνυφασμένη με το πρότυπο του ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για 5 έγγραφα που προορίζονται να διευκολύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες να παρουσιάσουν τα προσόντα τους με σαφή και ενιαίο τρόπο στο πλαίσιο της ΕΕ. Η ιστορία του Europass ξεκινά το 1998 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης σύστησαν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ που βασικό στόχο του είχε την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα. Με την πάροδο των ετών οι εργασίες του Φόρουμ είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πέντε εγγράφων:

1. Βιογραφικό σημείωμα: το Europass CV δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρουσιάσει τις γνώσεις, την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα του με σαφή τρόπο στα ελληνικά ή/και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της ΕΕ.

2. Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων: πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο ο ενδιαφερόμενος τεκμηριώνει τα προσόντα του συγκεντρώνοντας έγγραφα όπως πιστοποιητικά γλωσσών, αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις απασχόλησης κ.λπ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το Διαβατήριο Γλωσσών, με το οποίο μπορεί να αξιολογήσει τις γλωσσικές του δεξιότητες βάσει των τριών επιπέδων γνώσεων  που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

3. Κινητικότητα Europass: είναι το έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος σε εταιρεία, ένας φοιτητής που συμμετείχε σε πρόγραμμα ανταλλαγής, ένας εθελοντής σε ΜΚΟ κ.ά. Είναι απαραίτητο σε όποιον σχεδιάζει να μετεγκατασταθεί σε άλλη χώρα για να σπουδάσει ή να εργαστεί και συμπληρώνεται από τους δύο οργανισμούς-εταίρους που συμμετέχουν στο έργο κινητικότητας (ο ένας στη χώρα προέλευσης και ο άλλος στη χώρα υποδοχής).

4. Παράρτημα διπλώματος: πρόκειται για το έγγραφο που, περιγράφοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο των σπουδών. Χορηγείται από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εξέδωσε το πτυχίο.

5. Συμπλήρωμα πιστοποιητικού: το έγγραφο αυτό περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να γίνει σαφές το περιεχόμενο των σπουδών σε εργοδότες ή οργανισμούς του εξωτερικού. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προμηθευτεί από τον Εθνικό Κατάλογο Συμπληρωμάτων Πιστοποιητικών της χώρας του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον ΕΟΠΠΕΠ που λειτουργεί από το 2005 ως εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Ευρωδιαβατηρίου στον ελλαδικό χώρο.

Advertisements

Πρόγραμμα «Φράσις» για να ενισχυθούν οι μεταφράσεις!

FrasisΜπορεί πολλά πράγματα να έχουν κλονιστεί γύρω μας, ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η αξία που έχει το μεταφρασμένο βιβλίο ως διαβατήριο, για να γνωρίσουμε τον κόσμο και να μας γνωρίσει κι αυτός. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές της μετάφρασης βιβλίων από πληθώρα γλωσσών αλλά στην αντίστροφη πορεία –στη μετάφραση ελληνικών βιβλίων– κάθε άλλο παρά πρωτοπόρος είναι. Γι’ αυτό διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον και ελπίδα την ανακοίνωση για την επαναλειτουργία ενός προγράμματος που στόχο έχει να στηρίζει τη μετάφραση ελληνικών έργων προς ξένες γλώσσες.

«Φράσις» είναι το όνομα του προγράμματος που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το οποίο φιλοδοξεί να προάγει το ελληνικό βιβλίο στο εξωτερικό. Σε αντίθεση με το προηγούμενο αντίστοιχο, αλλά δυστυχώς ανενεργό επί σειράν ετών, πρόγραμμα του ΥΠΠΟΤ, το «Φράσις» έχει δύο καινοτομίες: οι μεταφράσεις βιβλίων δεν περιορίζονται στη λογοτεχνική παραγωγή, ενώ η υλοποίηση του προγράμματος ανατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.

Τι πρέπει να θυμόμαστε για το πρόγραμμα «Φράσις»; Έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από τις 9 Σεπτεμβρίου. Απευθύνεται σεεκδοτικούς οίκους, πανεπιστήμια, ιδρύματα και διεθνείς φορείς που είναι κάτοχοι των δικαιωμάτων του έργου που προτείνουν να μεταφραστεί. Καλύπτει όλα τα είδη του γραπτού λόγου από τη σύγχρονη αλλά και την παλαιότερη γραμματεία. Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις € 150.000 ετησίως και προβλέπεται η συνολική επιχορήγηση του κόστους της μετάφρασης των επιλεγμένων έργων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος που φιλοξενείται στον ιστότοπο του ΕΚΕΒΙ.

%d bloggers like this: