Category Archives: Συνέδρια

Η άνοιξη της μετάφρασης!

springΜεγάλη κινητικότητα παρατηρείται από το φθινόπωρο και μετά στο μεταφραστικό τοπίο της χώρας μας, σε επίπεδο εκπαιδευτικών φορέων, συλλογικών φορέων και οργάνων της ΕΕ. Για να είστε ενήμεροι για όσα έγιναν ή προγραμματίζονται για την άνοιξη, καταγράψαμε για εσάς τα βασικά:

3 Απριλίου 2015 – Ημερίδα Εργασίας για την ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση .
Για να καλύψει την έλλειψη οργανωμένου δικτύου ορολογίας σε Ελλάδα και Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε τον Απρίλιο του 2014 ημερίδα εργασίας για την αντιμετώπιση της αναγνωρισμένης αυτής έλλειψης. Με βάση τα συμπεράσματα της ημερίδας και τις διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς, η Επιτροπή διαμόρφωσε μια σειρά από προτάσεις για τη δημιουργία και λειτουργία ενός Δικτύου για την ορολογική υποστήριξη των Υπηρεσιών Ελληνικής Μετάφρασης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γενικότερα των μεταφραστικών εργασιών και της δημόσιας διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σε νέα ημερίδα εργασίας, που έγινε στις 3 Απριλίου στην Ακαδημία Αθηνών (δείτε εδώ τις εναρκτήριες ομιλίες), παρουσιάστηκε και επίσημα το εν λόγω Δίκτυο, το οποίο προβλέπεται να αποτελέσει χώρο συγκέντρωσης και επαφών μεταξύ οργανισμών και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του θα είναι να διευκολύνει τη δημιουργία κοινώς αποδεκτής ορολογίας ώστε αυτή να είναι σαφής, κατανοητή και προσβάσιμη σε όλους.

Το Δίκτυο θα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον διαδικτυακού φόρουμ (όπου θα συζητούνται τα ορολογικά ερωτήματα) και wiki (όπου θα διαμορφώνονται τα ορολογικά δελτία), και θα διαθέτει υπηρεσία επείγουσας απόδοσης καινοφανών ή προβληματικών όρων (που θα απαρτίζεται από ομάδες εργασίας του Δικτύου για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα προτεραιότητας).

Η ιδέα του Δικτύου είναι εξαιρετική, βεβαίως, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη αν:

 • Οι όροι που συζητούνται και αποδίδονται από τους ειδικούς του Δικτύου συγκεντρώνονται σε ένα γλωσσάρι το οποίο να είναι διαθέσιμο και στο ευρύ κοινό.
 • Υλοποιηθεί η πρόταση για τη συλλογή σε μια κοινή πλατφόρμα όλων των ορολογικών πόρων που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δημοσίου.
 • Δοθεί η δυνατότητα εξαγωγής των πόρων αυτών σε μορφότυπα ορολογικής μνήμης, ώστε η διάχυση των επίσημων όρων να είναι ταχύτερη.
 • Δοθεί δυνατότητα συμμετοχής υποβολής ερωτημάτων στο Δίκτυο και στις ιδιωτικές εταιρείες που είναι ανάδοχοι ευρωπαϊκών έργων μετάφρασης.


12 Μαΐου 2015 – Διασυνοριακή Ημερίδα Εργασίας για τη χαρτογράφηση του μεταφραστικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο.
Το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης (σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) οργανώνει ημερίδα εργασίας για να καθοριστούν οι απαιτήσεις έρευνας για τη χαρτογράφηση του μεταφραστικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η ανάγκη για την εν λόγω έρευνα έγινε προφανής στο συνέδριο για «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» που έγινε στον Πειραιά στις 8 Νοεμβρίου 2014. Πράγματι, μόνο μια λεπτομερής και επιστημονική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο της μετάφρασης και της διερμηνείας σε Ελλάδα και Κύπρο μπορεί να χρησιμεύσει για την διαμόρφωση προτάσεων με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στα συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Στόχος της ημερίδας εργασίας είναι να καθοριστούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της έρευνας (δημογραφικά, χαρακτηριστικά εκπαίδευσης και κατάρτισης, αμοιβές, ασφαλιστικό καθεστώς, ειδίκευση, προϋπηρεσία, χρήση εργαλείων και τεχνολογίας, συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις, ενδοενωσιακές και διεθνείς δραστηριότητες κ.ά.). Στην έρευνα θα ληφθούν υπόψη και δύο προηγούμενες σχετικές μελέτες που διεξήχθησαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (συγκεκριμένα η μελέτη για το μέγεθος της γλωσσικής βιομηχανίας στην ΕΕ (2009) και η μελέτη για την κατάσταση του επαγγέλματος του μεταφραστή στην ΕΕ (2012)).


21-23 Μαΐου 2015 – 5η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
Ο Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. διοργανώνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μεταφρασεολογικά συνέδρια του ελληνόφωνου χώρου, την 5η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων.

Η συνάντηση συγκεντρώνει ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της μεταφρασεολογίας, με σκοπό την προώθηση της έρευνας και την καθιέρωση της μεταφραστικής επιστήμης στον ελληνόφωνο χώρο. Με ανακοινώσεις, εισηγήσεις και συζητήσεις σε στρογγυλές τράπεζες, οι σύνεδροι θα ασχοληθούν από θεωρητική αλλά και πρακτική σκοπιά με θέματα όπως:

 • Η μετάφραση ως συνάντηση και αντιπαράθεση πολιτισμών.
 • Mετάφραση και γλώσσα: συλλογική οργάνωση του λόγου, γλωσσική ποικιλία, και είδη κειμένων.
 • Μετάφραση και Λογοτεχνία.
 • Μετάφραση και νέες τεχνολογίες, μεταφραστικά εργαλεία, αυτόματη μετάφραση, επεξεργασία φυσικών γλωσσών, διαδίκτυο, επιχώρια προσαρμογή, οπτικοακουστική μετάφραση, πολυμεσική μετάφραση.
 • Μετάφραση και πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική αλλαγή.
 • Η μετάφραση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των δικτύων πληροφόρησης και της ψηφιοποίησης.
 • Το επάγγελμα του μεταφραστή.
 • Διερμηνεία.
 • Διδακτική της Μετάφρασης, επιμόρφωση των μεταφραστών.
 • Ορολογία – Ορογραφία.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για την έρευνα και τις εξελίξεις στα παραπάνω πεδία, βάλτε την 5η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων στο καλεντάρι σας! Η Θεσσαλονίκη θα φοράει τα ανοιξιάτικά της, οπότε είναι μια τέλεια ευκαιρία να συνδυάσετε το τερπνόν μετά του ωφελίμου!

* * *

Καλή άνοιξη σε όλους!

Advertisements

Το φθινόπωρο ανήκει στη Μετάφραση!

autumnΝαι, είναι αλήθεια ότι το καλοκαίρι τελείωσε, μια αλήθεια πικρή, μα τουλάχιστον έχουμε μπροστά μας το ενδιαφέρον –από μεταφραστικής άποψης– φθινόπωρο των τελευταίων δεκαετιών! Τους επόμενους μήνες θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, εκθέσεις και ομιλίες καθώς και εργαστήρια και συνέδρια για τη μετάφραση, τη διερμηνεία και τα γλωσσικά επαγγέλματα εν γένει! Ετοιμαστείτε, λοιπόν, και βάλτε τις παρακάτω ημερομηνίες στην ατζέντα σας:

6 και 7 Σεπτεμβρίου: Έκθεση International Publishers, ξενοδοχείο Divani Caravel. Στην έκθεση μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, χωρίς κόστος. Το Σάββατο 6/9, στην αίθουσα Βεργίνα, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την ομιλία της Διευθύντριας Σπουδών της σχολής μας, κας Κωνσταντίνας Τριανταφυλλοπούλου, με τίτλο «Μεταφράζω – Διδάσκω – Μαθαίνω» και θέμα τα οφέλη της μετάφρασης στην εκμάθηση και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

20 και 21 Σεπτεμβρίου: 2ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών και Διερμηνέων (ΙΑΡΤΙ)
Η συμμετοχή σε αυτό το διήμερο συνέδριο είναι αρκετά τσουχτερή (€320 ευρώ για επαγγελματίες / €280 για φοιτητές / €255 για μέλη της ΙΑΡΤΙ), αλλά το πρόγραμμα
είναι πολύ ενδιαφέρον.

27 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης
Για 6η συνεχή χρονιά, η meta|φραση διοργανώνει εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μετάφρασης. Διαβάστε το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook.

31 Οκτωβρίου: Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT)
Τη διοργάνωση της συνέλευσης της FIT και των παράλληλων εργαστηρίων έχει αναλάβει η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ). Θα σας ενημερώσουμε σχετικά μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες.

8 Νοεμβρίου: «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» – Συνέδριο
Το συνέδριο διοργανώνουν το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Με το συνέδριο επιδιώκεται να συγκεντρωθούν εκπρόσωποι από όλες τις κατηγορίες των γλωσσικών επαγγελμάτων (μεταφραστές, ερευνητές υπολογιστικής γλωσσολογίας, κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι μεταφραστικών εργαλείων, καθηγητές ξένων γλωσσών, μετάφρασης, διερμηνείας, κ.ά.) για να συζητήσουν και να αναλύσουν μερικά από τα κυριότερα θέματα του χώρου με στόχο να προταθούν μετά από συζήτηση κάποιες πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις. Πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου θα βρείτε εδώ.
Οι προεγγραφές έχουν ολοκληρωθεί και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν τα ονόματα των 500 συνέδρων. Αν δεν είστε ανάμεσα σε αυτούς, μην ανησυχείτε: όλες οι συνεδρίες θα βιντεοσκοπηθούν και τα βίντεο θα ανεβούν στον ιστότοπο Bodossaki Lectures on Demand του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

***

Ελπίζουμε να γεμίσατε τις μπαταρίες σας, γιατί θα χρειαστείτε όλη σας την ενέργεια αυτό το τόσο γεμάτο μεταφραστικό φθινόπωρο. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους!

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου η 1η Συνάντηση για τη Μετάφραση με γενικό τίτλο «Από την ΕΕ στην πιστοποίηση: Πτυχές του επαγγέλματος του μεταφραστή», μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση και οι μεταφραστικές εταιρείες Commit, Litterae και Orco.

Περισσότεροι από 200 μεταφραστές, διερμηνείς, καθηγητές ξένων γλωσσών και φίλοι της Μετάφρασης γέμισαν την ανακαινισμένη Αίθουσα του Λόγου της Στοάς του Βιβλίου, παρακολούθησαν την εξαιρετική ομιλία του Νίκου Σαραντάκου για τη μετάφραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις της Κωνσταντίνας Τριανταφυλλοπούλου (meta|φραση), της Πένης Μαρίνου (Litterae) και του Σπύρου Κονιδάρη (Commit) για την πιστοποίηση των μεταφραστών και των μεταφραστικών εταιρειών.

Στη συζήτηση που ακολούθησε εξετάστηκε η χρησιμότητα της απόκτησης πιστοποίησης και η αναγκαιότητα ή μη μιας διαδικασίας πιστοποίησης για την εγχώρια μεταφραστική αγορά, ενώ έγιναν αναφορές και σε προβλήματα της αγοράς (συμπίεση αμοιβών για τα γραφεία και –κυρίως–  για τους μεταφραστές, καθυστερήσεις πληρωμών, αθετήσεις συμφωνιών και συμβάσεων κ.λπ.).

Μετά τις ομιλίες, η συζήτηση συνεχίστηκε πιο χαλαρά συνοδεία κρασιού και φαγητού στο φουαγέ της Αίθουσας του Λόγου.

Εκ μέρους όλων των διοργανωτών, η meta|φραση ευχαριστεί όσους παρευρέθηκαν για την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία μας να διοργανώσουμε αυτήν τη Συνάντηση για τη Μετάφραση. Θα επανέλθουμε το χειμώνα, αφού πρώτα μελετήσουμε τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε!

Οι διαφορετικές πραγματικότητες των μεταφραστών

Συζήτηση με θέμα «Οι διαφορετικές πραγματικότητες των μεταφραστών σήμερα», στην οποία έλαβαν μέρος διακεκριμένοι μεταφραστές από το χώρο της λογοτεχνίας, της οικονομίας, των θετικών επιστημών και της τοπικής προσαρμογής (Μαρία Παπαδήμα, Μαρία Αγγελίδου, John Davis, Ελένη Θεοδωράτου, Νίκος Ρούσσος). Η συζήτηση έγινε στην Αίθουσα του Λόγου (Στοά του Βιβλίου) το 2009. Είχε ως σκοπό να αναδείξει τις διαφορές στη μεταφραστική και εργασιακή πραγματικότητα των συναδέλφων μας που απασχολούνται σε ποικίλους τομείς της αγοράς και βοήθησε όσους την παρακολουθήσουν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα σχετικά με το τι σημαίνει να είναι κανείς μεταφραστής στις μέρες μας.

Τη συζήτηση συντονίζει ο Βασίλης Μπαμπούρης.

Αρχιτεκτονική και Μεταφραστική Ηθική

Ο Γιώργος Φλώρος, επίκουρος καθηγητής Μεταφρασεολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εξετάζει ποια ηθική επιταγή θα μπορούσε να καθοδηγήσει τη μετάφραση, συνδέει τη μετάφραση με την αρχιτεκτονική και ερευνά αν η αρχιτεκτονική, ένας τομέας φαινομενικά τόσο ξένος προς τη μετάφραση, θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μια μεταφραστική ηθική.

H ομιλία εκφωνήθηκε στο πλαίσιο της εορταστικής εκδήλωσης του Κέντρου Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση για την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης 2011, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

 

Τεχνολογία και εκπαίδευση μεταφραστών

Ομιλία του Βασίλη Κόρκα στην 3η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων (Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2011), με τίτλο: «Η θέση της τεχνολογίας στη μετάφραση και στην εκπαίδευση των μεταφραστών: ζητήματα παιδαγωγικής, προβλήματα αξιολόγησης».

Ο Βασίλης Κόρκας διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα μετάφρασης του Πανεπιστημίου του Surrey.

Μέρος 1

Μέρος 2

Τα μυστικά της επιτυχίας στη μεταφραστική αγορά

Στο πλαίσιο της εορταστικής εκδήλωσης του Κέντρου Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση για την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης 2011 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, τέσσερις νέοι και επιτυχημένοι μεταφραστές, οι Παναγιώτης Αρκουδέας, Γωγώ Δαβανέλου, Νίκος Κούτρας και Βάσω Πουλή, συζήτησαν για τα μυστικά της επιτυχίας στην αγορά και για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τη συζήτηση συντόνισε ο Βασίλης Μπαμπούρης, Διευθυντής Σπουδών του κέντρου.

Μέρος 1/5

Μέρος 2/5

Μέρος 3/5

Μέρος 4/5

Μέρος 5/5

3η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων – μια σύντομη αναφορά.

Για τρίτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια ο Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργάνωσαν τη Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων. Η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση ερευνητών της Μετάφρασης φιλοξενήθηκε στις νεόδμητες εγκαταστάσεις του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μεταξύ 12 και 14 Μαΐου 2011 κι εμείς ήμασταν εκεί και σας μεταφέρουμε συνοπτικά τις εντυπώσεις μας:

 • Παρακολουθήσαμε εξαιρετικές ανακοινώσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίες μας έπεισαν ότι γίνεται σοβαρή έρευνα στους τομείς της μηχανικής μετάφρασης, των σωμάτων κειμένων, της διαχείρισης ηλεκτρονικών πόρων και της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση μεταφραστών.
 • Διαπιστώσαμε για μία ακόμα φορά ότι στο Α.Π.Θ. υπάρχουν καθηγητές δραστήριοι και ορεξάτοι, με γνήσιο ενδιαφέρον για τη Μεταφρασεολογία.
 • Παραβρεθήκαμε στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας, όπου σε κλίμα χαλαρό αλλά και αισιόδοξο μπήκαν οι βάσεις για μια επιστημονική εταιρεία που θα προωθεί σωστά και θα αναδεικνύει τη μεταφρασεολογική έρευνα στον ελλαδικό χώρο. Στο πρώτο Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ. εκλέχτηκαν οι Σ. Γραμμενίδης, Τ. Δημητρούλια, Κ. Σκορδύλης, Φ. Μπατσαλιά, Γ. Φλώρος, Α. Βηδενμάιερ και Τ. Κυριακοπούλου, με αναπληρωματικά μέλη την Κ. Κουρούνη και τον Β. Μπαμπούρη. Αναμένουμε τα πρώτα δείγματα προθέσεων του Δ.Σ. και ευχόμαστε στα μέλη του καλή επιτυχία.
 • Διαπιστώσαμε εκ νέου την ανάγκη να οργανώνεται σε ετήσια βάση η συνάντηση αυτή, ώστε να υπάρχει τακτικός και γόνιμος διάλογος ανάμεσα σε όλους όσοι ασχολούμαστε με τη Μετάφραση και την εκπαίδευση μεταφραστών. Γνώμη μας είναι πως η συνάντηση αυτή θα έπρεπε να οργανώνεται εκ περιτροπής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Η συνολική εντύπωσή μας είναι θετική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αλλαγές. Θα θέλαμε να εκδίδεται πιο γρήγορα ο τόμος των πρακτικών κάθε συνάντησης και να είναι πιο διαφανής η διαδικασία επιλογής των ανακοινώσεων που θα συμπεριληφθούν σε αυτόν. Επίσης, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των καλών ανακοινώσεων, ίσως να είχε νόημα να δίνεται έμφαση στην επιλογή όσων παρουσιάζουν νέες θεωρίες και προσεγγίσεις, ώστε να είναι δυνατός ο περιορισμός της παράλληλης ροής τους σε δύο αμφιθέατρα και να μπορούμε να παρακολουθούμε όσο περισσότερες γίνεται. Τέλος, θα μας ενδιέφερε πολύ να ακούσουμε τις απόψεις και άλλων Ελλήνων μεταφρασεολόγων από πανεπιστήμια που δεν εκπροσωπήθηκαν επαρκώς, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου. Παρόλα αυτά, η οργανωτική επιτροπή έκανε καλή δουλειά, η γραμματειακή υποστήριξη ήταν εξαιρετική και η Θεσσαλονίκη ήταν φιλόξενη και όμορφη όπως πάντα – κι έτσι, περάσαμε όμορφα και ανυπομονούμε για την 4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, που ελπίζουμε να διοργανωθεί το 2012.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
(ευχαριστούμε την επίκουρη καθηγήτρια του ΑΠΘ Πολυξένη Κανελλιάδου για την ευγενική παραχώριση των φωτογραφιών)meta|φραση

Διάλεξη Lawrence Venuti

Lawrence VenutiΟ Lawrence Venuti, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους θεωρητικούς στον τομέα των μεταφραστικών σπουδών, καθηγητής στο Τμήμα Αγγλικής του Temple University, θα δώσει διάλεξη με θέμα «Translation, Intertextuality, Interpretation» την Τετάρτη 11 Μαΐου στις 18:30.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 1 του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (οδός 3ης Σεπτεμβρίου).

Η διάλεξη θα γίνει στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί προσυνεδριακή εκδήλωση στο πλαίσιο της 3ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων.

meta|φραση

H διδακτική της μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

επιμέλεια Έφη Λάμπρου & Γιώργος Φλώρος, (εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2010)

H διδακτική της μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώροΥπό τη διδακτική μας ιδιότητα ως εκπαιδευτές μεταφραστών θέλουμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση αυτού του βιβλίου δίνοντας τα συγχαρητήριά μας στους δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εξαιρετική ιδέα που είχαν. Μπράβο, λοιπόν, στην Έφη Λάμπρου, επίκουρη καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, και στο Γιώργο Φλώρο, επίκουρο καθηγητή Μεταφραστικών Σπουδών στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, που σκέφτηκαν ότι άξιζε να διερευνηθεί και να καταγραφεί η διδακτική της μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο∙ και που υλοποίησαν τη σκέψη τους ζητώντας από δώδεκα ειδικούς να καταθέσουν τις απόψεις τους, καταθέτοντας οι ίδιοι τις πολύτιμες ιδέες τους για το θέμα στη εισαγωγή του τόμου, τον οποίο και επιμελήθηκαν ώσπου πήρε τη θέση του σε ράφια βιβλιοθηκών και βιβλιοπωλείων.

Από αυτούς τους ειδήμονες οι έντεκα είναι καθηγητές σε οκτώ πανεπιστημιακά τμήματα (στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και σε ξενόγλωσσα τμήματα στα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κύπρου) και ο δωδέκατος είναι ο Διευθυντής Σπουδών της σχολής μας Βασίλης Μπαμπούρης. Τα άρθρα τους έχουν ενταχθεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Γενικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αναζητήσεις, Διδακτική της μετάφρασης στο πλαίσιο των ειδικών γλωσσών (ειδικά κείμενα), Διδακτική της μετάφρασης στο πλαίσιο της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, Γενικοί παράγοντες επιρροής στη Διδακτή της μετάφρασης. Είναι τόσο ευρεία η γκάμα των θεμάτων που παρουσιάζονται, τόσο διαφωτιστικές και συμπληρωματικές οι προσεγγίσεις που αναλύονται και τόσο αξιόλογες οι απόψεις που διατυπώνονται, που το βιβλίο δεν είναι χρήσιμο στην ακαδημαϊκή κοινότητα μόνο αλλά και σε όσους σπουδάζουν Μετάφραση ή ασχολούνται με αυτήν, καθώς ρίχνει φως στις διεργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής πράξης.

meta|φραση

Ι.Τ.Ι. Calendar of Events

ITIΣτα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς του να υποστηρίζει τους μεταφραστές και τους διερμηνείς, το Ινστιτούτο Μετάφρασης και Διερμηνείας, το γνωστό μας Ι.Τ.Ι., έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο καλεντάρι με συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις κ.λπ. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε μέρα μέσα στους επόμενους 60 μήνες ώστε να δείτε αν έχει προγραμματιστεί γι’ αυτή κάτι ενδιαφέρον ή να κάνετε αναζήτηση για εκδηλώσεις που περιέχουν στον τίτλο τους λέξεις-κλειδιά. Και αν είστε οργανωτής, μπορείτε εύκολα να καταχωρίσετε το συνέδριο ή την εκδήλωσή σας στο καλεντάρι, ώστε να ενημερώσετε τα μέλη του Ι.Τ.Ι. και τους υπόλοιπους επισκέπτες του ιστότοπου. Με μια γρήγορη ματιά στους μήνες που απομένουν για να κλείσει το 2010, θα ενθουσιαστείτε με την πληθώρα των εκδηλώσεων που οργανώνει η παγκόσμια μεταφραστική και διερμηνευτική κοινότητα. Χρησιμοποιήστε το RSS feed του ιστότοπου, ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που προστίθεται μια καινούργια εκδήλωση και μείνετε ήσυχοι ότι θα είστε πάντα ενημερωμένοι!

3η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

3η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων  Μεταφρασεολόγων – Θεσσαλονίκη, 12-14 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

A.Π.Θ.Ο Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, διοργανώνει την 3η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων στις 12, 13 και 14 Μαΐου 2011.

Η συνάντηση επιδιώκει να συγκεντρώσει ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της Μεταφρασεολογίας με σκοπό την προώθηση της έρευνας και την καθιέρωση της μεταφραστικής επιστήμης στον ελληνόφωνο χώρο. Οι εισηγήσεις μπορούν να καλύπτουν τόσο θεωρητικά ζητήματα όσο και ζητήματα πρακτικής και εφαρμογών στο χώρο της μετάφρασης και της μεταφρασεολογίας. Ενδεικτικά, προτείνονται οι ακόλουθοι θεματικοί άξονες:

 •  Η Μετάφραση ως συνάντηση και αντιπαράθεση πολιτισμών
 • Μετάφραση και γλώσσα: συλλογική οργάνωση του λόγου,  γλωσσική ποικιλία, και είδη κειμένων
 • Μετάφραση και Λογοτεχνία
 • Μετάφραση και νέες τεχνολογίες: μεταφραστικά εργαλεία, αυτόματη μετάφραση, επεξεργασία φυσικών γλωσσών, διαδίκτυο, επιχώρια προσαρμογή, οπτικοακουστική μετάφραση, πολυμεσική μετάφραση
 • Μετάφραση και πολιτισμικός, κοινωνική και πολιτική αλλαγή
 • Η μετάφραση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των δικτύων πληροφόρησης και της  ψηφιοποίησης
 • Το επάγγελμα του μεταφραστή
 • Διερμηνεία
 • Διδακτική της Μετάφρασης, επιμόρφωση των μεταφραστών.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνάντηση με ανακοίνωση θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους (300 λέξεις) μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2011 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο). Ζητήστε τις σχετικές οδηγίες υποβολής από τη διεύθυνση metafrasi παπάκι frl.auth.gr.

Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2011. 

ΕΓΓΡΑΦΗ
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 50 €  και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό / μεταπτυχιακό επίπεδο) στα 20 €. Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται και η αξία των Πρακτικών που θα εκδοθούν το 2012.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου: metafrasi παπάκι frl.auth.gr

Πρακτικά 2ης Συνάντησης Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τον Μάιο του 2009 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η 2η επιστημονική συνάντηση ελληνόφωνων μεταφρασεολόγων με θέμα «Η Μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο» από τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τη συνεργασία του Διατμηματικού Προγράμματος Μετάφρασης και Διερμηνείας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η καθηγήτρια του Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και μέλος της οργανωτικής επιτροπής Τώνια Νενοπούλου αναφέρει σχετικά: «Οι επιστημονικές συναντήσεις για τη Μετάφραση στον ελληνόφωνο χώρο διεξάγονται ανά διετία και συμμετέχουν σε αυτές Έλληνες και ελληνόφωνοι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας. Η μεγάλη προσέλευση και συμμετοχή με ανακοινώσεις που εμφανίστηκαν σε αυτή τη συνάντηση μαρτυρεί το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας. Έτσι τα θέματα που αναπτύχθηκαν αναφέρονται σε θεωρητικά ζητήματα, στη συμβολή των νέων τεχνολογιών και στην εκπαίδευση των μεταφραστών».

Τα πρακτικά αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνάντησης μπορείτε να τα βρείτε online, ενώ σύντομα θα εκδοθεί και ο επίσημος τόμος των πρακτικών.

%d bloggers like this: