Δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση στις ποινικές διαδικασίες: πόσο προστατεύεται;

court interpretingΤο 2010 εκδόθηκε η Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που κατοχυρώνει το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και προβλέπει συγκεκριμένους τρόπους για την προστασία του.

Το 2012 η Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών .

Στην Ελλάδα οι δύο Οδηγίες ενσωματώθηκαν στον νόμο 4236/2014 .

Σε νομικό επίπεδο, λοιπόν, τα πράγματα είναι καλά. Αλλά τι γίνεται στην πράξη; Όσοι κινούμαστε στο χώρο της μετάφρασης και της διερμηνείας έχουμε προβληματιστεί πολύ με τα νέα από αυτό το μέτωπο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Κάποια κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, πληρώνουν τόσο λίγο τους μεταφραστές και τους διερμηνείς, που οι δικαστικές και οι αστυνομικές αρχές δυσκολεύονται να βρουν σωστούς επαγγελματίες. Στη Βρετανία και στην Ολλανδία η παροχή αυτών των υπηρεσιών ανατίθεται σε μία μόνο εταιρεία που λειτουργεί μονοπωλιακά. Μια πενταετία μετά την έκδοση της πρώτης Οδηγίας το θέμα δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής:

* Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2015 ειδικό φάκελο, έκτασης 100 σελίδων, που περιλαμβάνει Έκθεση Συστάσεων προς την Πολιτεία και Οδηγό Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της ΕΕ. Το δελτίο τύπου της σχετικά με το θέμα γράφει: «Εν πολλοίς, αλλά όχι πάντοτε ικανοποιητικά, με τις διατάξεις του ως άνω νόμου επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις στη νομοθετική ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων. Πέραν όμως των νομοθετικών βελτιώσεων που απομένουν, η αδυναμία προστασίας των δικαιωμάτων σε μετάφραση, διερμηνεία και ενημέρωση εξακολουθεί να παρατηρείται στην πράξη».

* Η FIT Europe έστειλε επιστολή στις μεταφραστικές ενώσεις-μέλη της κείμενο θέσεων , στο οποίο σχολιάζει την κατάσταση και κρούει τον κώδωνα.

* Στα Πρακτικά της ημερίδας εργασίας με τίτλο «Εφαρμογή της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ και δικαστηριακή μετάφραση και διερμηνεία» που πραγματοποιήθηκε από το ΑΠΘ σε συνεργασία με τα Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβάζουμε τα εξής συμπεράσματα, στα οποία κατέληξε η ομάδα εργασίας:

  1. Έλλειψη πιστοποίησης των προσόντων όλων όσων εγγράφονται στους πίνακες διερμηνέων των Πρωτοδικείων της χώρας.
  2. Έλλειψη ερευνών/στοιχείων που να συμβάλλουν στην καταγραφή της κατάστασης και των πραγματικών αναγκών (π.χ. γλώσσες εργασίας, συχνότητα κ.λπ.).
  3. Έλλειψη κατάρτισης και επίγνωσης εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών και εκπροσώπων του δικαστικού συστήματος περί των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων της επικοινωνίας με τη συνδρομή διερμηνέα.
  4. Πενιχρές αμοιβές των δικαστικών διερμηνέων και υπερβολικές καθυστερήσεις ως προς την καταβολή τους.
  5. Ζητήματα ουδετερότητας/αμεροληψίας των δικαστικών διερμηνέων και έλλειψη κώδικα δεοντολογίας.

Στην πράξη, λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Εμείς θα κλείσουμε τη σύντομη αναφορά μας στο τόσο σημαντικό αυτό θέμα με την ευχή να διαμορφωθούν το συντομότερο δυνατόν συνθήκες ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των αλλοδαπών που έρχονται αντιμέτωποι με ποινικές διαδικασίες.

Advertisements

About metafrasi

The meta|φραση School of Translation Studies, the only school in Greece that specialises solely in translator training, was founded by British Council translation teachers and professional translators with 18 years of experience in translation and translator training.

Posted on July 17, 2016, in Διερμηνεία, Μετάφραση and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: