Μονοετές+ : Ανανεωμένο & εμπλουτισμένο!

Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών
Έναρξη: 08/10/2012
Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά / Ελληνικά
Μαθήματα: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 10 π.μ.-1 μ.μ. ή 7-10 μ.μ.
Διδάσκοντες: Βασίλης Μπαμπούρης, Θάλεια Μπίστικα, Κωνσταντίνα Tριανταφυλλοπούλου

Το εντατικό Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών, ο βασικός άξονας των σπουδών στη σχολή μας, ανανεώνεται διαρκώς, ώστε να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στην εκπαίδευση του μεταφραστή. Εκπαίδευση που, πέρα από τις γλωσσικές ικανότητες και την εξειδίκευση σε τομείς, πρέπει να έχει ως βασική παράμετρο την εξάσκηση στη χρήση τεχνολογικών μέσων. Γι’ αυτό το λόγο, από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος η meta|φραση θα προσφέρει το Μονοετές+, το οποίο περιλαμβάνει δύο επιπλέον ενότητες:

  •  MS Word για μεταφραστές: μια σειρά μαθημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες που έχει ο μεταφραστής κατά την επεξεργασία κείμενου (τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης, γρήγορη εκτέλεση εργασιών, δημιουργία και χρήση συντομεύσεων για την εκτέλεση εντολών και μακροεντολών κ.λπ).
  • SDL Trados Professional 2011: εκμάθηση της πιο δημοφιλούς μεταφραστικής μνήμης, η οποία βοηθά το μεταφραστή στο έργο του, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να αποθηκεύει μεταφρασμένα κείμενα σε ειδικές βάσεις δεδομένων, ώστε να μπορεί αυτόματα να ανακαλεί τμήματά τους για να τα χρησιμοποιήσει ξανά.

 

Οι δύο αυτές ενότητες προστίθενται στον κορμό του προγράμματος που περιλαμβάνει θεωρία της μετάφρασης, τεχνικές έρευνας, μεθοδολογία αντιμετώπισης μεταφραστικών προβλημάτων και μετάφραση γενικών και εξειδικευμένων κειμένων. Μετά από αυτή την ανανέωση, μπορούμε με υπερηφάνεια να πούμε ότι το Μονοετές+ είναι το πληρέστερο πρόγραμμα που μπορεί να παρακολουθήσει όποιος θέλει να εκπαιδευτεί στη μετάφραση!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της σχολής.

Advertisements

About metafrasi

The meta|φραση School of Translation Studies, the only school in Greece that specialises solely in translator training, was founded by British Council translation teachers and professional translators with 18 years of experience in translation and translator training.

Posted on June 19, 2012, in Εκπαίδευση μεταφραστών and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: