Η μεταφραστική μνήμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Η/Υ σας!

DGT-logo

Είχαμε αναφερθεί σε αυτή την είδηση και από το βήμα του newsletter μας, αλλά η επανάληψη δεν βλάπτει, γιατί ορισμένοι από εσάς μπορεί να μην το είχαν αντιληφθεί. Εδώ και καιρό η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτει δωρεάν μία μεταφραστική μνήμη −τμήματα κειμένων με τις μεταφράσεις τους, δηλαδή− που περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν του Κοινοτικού Κεκτημένου. Με άλλα λόγια, παρέχει σχεδόν όλη την κοινοτική νομοθεσία (συνθήκες, κανονισμούς, οδηγίες, δικαστικές αποφάσεις) μεταφρασμένη σε 22 γλώσσες! Και η χρησιμότητά της; Προφανώς τεράστια για το μεταφραστή που θα έχει τον πλούτο αυτών των παράλληλων κειμένων στη διάθεσή του και θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τις μεταφραστικές μονάδες τους και την ορολογία από κάθε δίγλωσσο σώμα κειμένων που θα επιλέξει να δημιουργήσει (δυνατότητα για 231 γλωσσικούς συνδυασμούς), αλλά και να παράγει συμφραστικούς πίνακες. Επίσης, για όποιον ασχολείται με τη δημιουργία πολύγλωσσων έργων αναφοράς (π.χ. λεξικά, γλωσσάρια) καθώς και για τις εταιρείες ανάπτυξης συστημάτων αυτόματης μετάφρασης. Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες για να μπορέσετε να κατεβάσετε τη μνήμη (σε μορφότυπο .tmx) και να την αποθηκεύσετε στο πρόγραμμα μεταφραστικής μνήμης που χρησιμοποιείτε. Το συνολικό μέγεθος των αρχείων που θα χρειαστεί να κατεβάσετε υπερβαίνει το 1 GByte, αλλά –πιστέψτε μας– θα ανταμειφθείτε για τον κόπο σας!

meta|φραση

Advertisements

About metafrasi

The meta|φραση School of Translation Studies, the only school in Greece that specialises solely in translator training, was founded by British Council translation teachers and professional translators with 18 years of experience in translation and translator training.

Posted on February 19, 2011, in Αρχεία - Πόροι - Βιβλιοθήκες, Μεταφραστικά εργαλεία, Οργανισμοί - Φορείς and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: