Αλλαγή νομοθεσίας για την παρακράτηση του ΦΕΕ

Αντιγράφουμε από το ιστολόγιο Literatus:

Με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή. 

«6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του ν.3842/2010, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται στο καθαρό ποσό (χωρίς το Φ.Π.Α.) των συναλλαγών οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια  (300) ευρώ. Οι παραπάνω διατάξεις, που αφορούν το όριο των 300 ευρώ ισχύουν για συναλλαγές που γίνονται από την 1.1.2011 και μετά».

          Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι για τις εκδιδόμενες από σας προς [κάποιον πελάτη σας] ΑΠΥ ή ΤΠΥ, υπερβαίνουσες του ποσού των 300,00€, θα υπόκεινται στο παλαιό καθεστώς παρακράτησης, δηλ. -20% επί του καθαρού ποσού, ενώ η μη υπερβαίνουσες του ποσού των 300,00€ δεν θα υπόκεινται στο καθεστώς αυτό φορολόγησης (δεν θα παρακρατείται φόρος 20%).

Σας υπενθυμίζουμε ότι στον υπολογισμό της παρακράτησης θα πρέπει εσείς να αναγράφετε τον παρακρατηθέντα ή μη φόρο και το πληρωτέο ποσό αριθμητικά και ολογράφως. Το καθεστώς αυτό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Advertisements

About metafrasi

The meta|φραση School of Translation Studies, the only school in Greece that specialises solely in translator training, was founded by British Council translation teachers and professional translators with 18 years of experience in translation and translator training.

Posted on January 4, 2011, in Επαγγελματικές συμβουλές and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: