ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βασικό άξονα του προγράμματος σπουδών μας αποτελεί το Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών, που προσφέρεται σε τρεις γλωσσικούς συνδυασμούς (Αγγλικά/Ελληνικά, Γαλλικά/Ελληνικά και Γερμανικά/Ελληνικά). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να σπουδάσουν την τέχνη και τις τεχνικές της Μετάφρασης ώστε να εργαστούν ως μεταφραστές, αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλό επίπεδο χειρισμού της Ελληνικής και της ξένης γλώσσας της επιλογής τους.

Το πρόγραμμα έχει πρακτική κατεύθυνση και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γίνουν επαγγελματίες μεταφραστές ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Δομή:

Μονοετής φοίτηση, με τρία 3ωρα μαθήματα την εβδομάδα (6 ώρες προς τα Ελληνικά και 3 προς τα Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά).

Καλύπτονται τα εξής:

  • εισαγωγή στην ιστορία της μετάφρασης
  • βασικές σχολές θεωρίας της μετάφρασης
  • μεθοδολογία έρευνας και τεκμηρίωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, πηγές στο Διαδίκτυο κ.ά.)
  • ανάλυση κειμένου
  • μεθοδολογία αντιμετώπισης ευρέος φάσματος μεταφραστικών προβλημάτων
  • πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση κειμένων μέσου και υψηλού βαθμού εξειδίκευσης (επιστημονικά, τεχνολογικά, οικονομικά και λογοτεχνικά κείμενα, καθώς και κείμενα από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες)
  • εκπαίδευση σε τεχνικές επεξεργασίας κειμένου ειδικά για μεταφραστές
  • εισαγωγή στις μεταφραστικές τεχνολογίες (μεταφραστικές μνήμες, μηχανική μετάφραση, τοπική προσαρμογή λογισμικού και ιστότοπων, εφαρμογές διαχείρισης ορολογίας)
  • εκπαίδευση στη μεταφραστική μνήμη SDL Trados Studio Professional 2014
  • πρακτικές συμβουλές έναρξης επαγγέλματος και εισόδου στην αγορά εργασίας

Οι σπουδαστές του Μονοετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών μπορούν να πιστοποιηθούν δωρεάν ως χρήστες του κορυφαίου εργαλείου μεταφραστικού περιβάλλοντος SDL Τrados Studio Professional. Οι απόφοιτοι του τμήματος αποκτούν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν δωρεάν το σεμινάριο Επάγγελμα: Μεταφραστής ενώ οι αριστούχοι μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Μαθητείας ή Εθελοντικής Εργασίας ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας.

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική (κάτοχοι Proficiency ή αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, φοιτητές ή απόφοιτοι Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής Φιλολογίας κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία (τηλ: 210.36.29.000) ώστε να κλείσετε ένα ενημερωτικό ραντεβού με έναν από τους διδάσκοντες.

***

Μετά την ολοκλήρωση του Μονοετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών, οι απόφοιτοί μας έχουν τις παρακάτω προοπτικές:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο καλύτερος σπουδαστής κάθε τμήματος έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις γνώσεις του και να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία μέσα από το Πρόγραμμα Μαθητείας, ενώ οι αριστούχοι απόφοιτοι μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Εργασίας για να κάνουν τα πρώτα βήματά τους στη μετάφραση σε συνεργασία με διάφορες ΜΚΟ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
Οι απόφοιτοί μας εξειδικεύονται στους τομείς της προτίμησής τους και εκπαιδεύονται στη χρήση μεταφραστικών εργαλείων, παρακολουθώντας τα σεμινάρια εξειδίκευσης που προσφέρει η σχολή μας.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι απόφοιτοι, με εφόδιο στην άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος ως μεταφραστές και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι σπουδαστές του Μονοετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών μπορούν να πιστοποιηθούν δωρεάν ως χρήστες του κορυφαίου εργαλείου μεταφραστικού περιβάλλοντος SDL Τrados Studio Professional.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Οι απόφοιτοί μας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν τρία καταξιωμένα βρετανικά πανεπιστήμια (University of Surrey, University of Birmingham, University of Central London), εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής των πανεπιστημίων.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: